Τρίτη 25 Φεβ 2020 02:33:28 μμ    
 
 
 
 
 


Σημαντικά Γεγονότα

Το Έργο
Δημαρχιακή Θητεία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Ποιοτικές Υπηρεσίες
Νέες Τεχνολογίες
Εθελοντισμός
Φυλακές
Εκπαίδευση
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Αθλητισμός
 

Ενημέρωση

Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΟΠΑΔ στον Πειραιά 21/05/2013

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) εξετάζει τη δυνατότητα να δημιουργήσει περιφερειακό κέντρο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων στον Πειραιά, αναφέρει ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Μιχάλης Κούτρας σε επιστολή του προς τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Στέφανο Χρήστου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά στις 19/4/2013 έστειλε έγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ, με το οποίο μετέφερε τον προβληματισμό των ασφαλισμένων του Οργανισμού που από όλη την Περιφέρεια Αττικής συνωστίζονται στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΑΔ, στην οδό Ηπείρου στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να θεωρήσουν βιβλιάρια και για κάθε άλλη συναλλαγή τους. Ο κ. Στέφανος Χρήστου, με την επιστολή του, ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να λειτουργήσει παράρτημα του ΟΠΑΔ στον Πειραιά για την θεώρηση βιβλιαρίων και συνταγών, ώστε να μην αναγκάζονται οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι να μεταβαίνουν στην Αθήνα.
Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ αναφέρει:

Αγαπητέ κ. Αντιπεριφερειάρχα,

Σε απάντηση της επιστολής σας με θέμα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα κάτωθι.
Είναι γεγονός ότι το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων όλης της Περιφέρειας Αττικής για τη διενέργεια της απογραφής αλλά και της θεώρησης των βιβλιαρίων τους από μόνο το κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ηπείρου 8, Αθήνα) δεν επαρκεί για την ομαλή διεξαγωγή του μεγάλου αυτού έργου και τα προβλήματα είναι συχνά.
Επιπλέον, θα ήθελα να σημειώσω ότι το πλήθος των ασφαλισμένων που οφείλει να προσέλθει στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού αφορά σε θεωρήσεις βιβλιαρίων έμμεσων μελών των εν ενεργεία ασφαλισμένων ή συνταξιούχων της Περιφέρειας Αττικής (Αττικής, Πειραιώς και Νήσων) για τα οποία απαιτείται προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων (ενήλικα τέκνα που δικαιούνται ασφάλισης, σύζυγοι κλπ). Ως εκ τούτου οι ίδιοι οι συνταξιούχοι δεν είναι υπόχρεοι Απογραφής. Τα βιβλιάρια αυτών θεωρούνται ενεργά. Αυτό τεκμαίρεται μόνον από την προσκόμιση μαζί με το βιβλιάριο, του τελευταίου τρίμηνου εκκαθαριστικού της σύνταξης από το ΓΛΚ.
Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες της Διοίκησης για την εξομάλυνση της κατάστασης, οι λύσεις που έχουν προταθεί είναι: α) η ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με το αναγκαίο για τη διεκπεραίωση του έργου της απογραφής προσωπικό, β) η συνεργασία του ΟΠΑΔ με τα ΚΕΠ, ώστε μέρος των υπόχρεων να εξυπηρετηθεί από αυτά και γ) η δημιουργία δύο νέων περιφερειακών υπηρεσιών στον Πειραιά και την Αγ. Παρασκευή.
Η Διοίκηση του Οργανισμού καθώς οι εργαζόμενοι έχουν έως σήμερα καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε η πορεία της απογραφής και θεώρησης των βιβλιαρίων να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Προς τούτο, θα προβεί σε κάθε δυνατή παρέμβαση που θα απαιτηθεί.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος
Μιχάλης Γ. Κούτρας


Από το Γραφείο Τύπου

Πίσω