Τρίτη 25 Φεβ 2020 03:07:35 μμ    
 
 
 
 
 


Σημαντικά Γεγονότα

Το Έργο
Δημαρχιακή Θητεία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Ποιοτικές Υπηρεσίες
Νέες Τεχνολογίες
Εθελοντισμός
Φυλακές
Εκπαίδευση
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Αθλητισμός
 

Ενημέρωση

Έλεγχοι σε τρόφιμα για την ανίχνευση φυτοπροστατευτικών, αντιβιοτικών και παρασιτοκτόνων ουσιών 16/05/2013

Με αφορμή την καταγγελία της οργάνωσης Greenpeace σχετικά με την ύπαρξη επικίνδυνων φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά, η οποία κινητοποίησε και την Δικαιοσύνη, η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά ανακοινώνει ότι διεξάγει συνεχείς δειγματοληψίες σε τρόφιμα και ζωοτροφές για την παρουσία απαγορευμένων ουσιών.
Έτσι, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι ελεγκτές τροφίμων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πειραιά σε όλα τα βασικά σημεία διακίνησης τροφίμων (λαχαναγορά Ρέντη, Τελωνείο Πειραιά), σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, από την αρχή του χρόνου πραγματοποιήθηκαν 23 δειγματοληψίες σε τρόφιμα και ζωοτροφές για την παρουσία φυτοπροστατευτικών, αντιβιοτικών και παρασιτοκτόνων ουσιών. Οι έλεγχοι συνεχίζονται.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία έδειξαν ότι σε δύο περιπτώσεις που αφορούσαν αμπελόφυλλα προέλευσης Τουρκίας ανιχνεύθηκαν φυτοπροστατευτικές ουσίες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων, όπως αυτά καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις κινήθηκαν άμεσα οι νόμιμες διαδικασίες για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα είδη των προϊόντων που εξετάστηκαν καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
Με αφορμή τους σχετικούς ελέγχους, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου δήλωσε: «Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας, γιΆ αυτό και συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στην αγορά τροφίμων. Η ανίχνευση φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά αποτελεί δείγμα του πώς αντιμετωπίζουν ορισμένοι κερδοσκόποι τους καταναλωτές. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, αυτή η σκοπιμότητα δεν θα βρει πρόσφορο έδαφος».

Από το Γραφείο Τύπου

Πίσω