Τρίτη 25 Φεβ 2020 02:54:40 μμ    
 
 
 
 
 


Σημαντικά Γεγονότα

Το Έργο
Δημαρχιακή Θητεία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Ποιοτικές Υπηρεσίες
Νέες Τεχνολογίες
Εθελοντισμός
Φυλακές
Εκπαίδευση
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Αθλητισμός
 

Ενημέρωση

Αποτελέσματα κτηνιατρικών ελέγχων Μαρτίου 2013 08/04/2013

Οι συστηματικοί έλεγχοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά συνεχίστηκαν με ταχείς ρυθμούς και κατά τον μήνα Μάρτιο.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας:
 Πραγματοποιήθηκαν 90 αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις και κατασχέθηκαν συνολικά 689 κιλά τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
 Διενεργήθηκαν 9 δειγματοληψίες για χημικό έλεγχο σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 25 δειγματοληψίες σε θαλασσινό νερό για βιοχημικό έλεγχο, καθώς και 53 δειγματοληψίες σε ζώντα δίθυρα μαλάκια.
 Χορηγήθηκαν 20 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων (αλιεύματα, κρέατα, γαλακτοκομικά) προς τρίτες χώρες, συνολικού βάρους 67 τόνων.
 Χορηγήθηκαν 22 άδειες και 1 βεβαίωση καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν:
 57 έλεγχοι σε νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα προϊόντα εκ των οποίων 10 παραπέμφθηκαν στην επιτροπή κυρώσεων.
 833 έλεγχοι σε εισαγόμενα μεταποιημένα, νωπά και βαθείας κατάψυξης τρόφιμα από τρίτες χώρες στους χώρους των Τελωνείων Πειραιά και έγιναν 13 δεσμεύσεις φορτίων μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συνολικού βάρους 190.440 κιλών και 1 απόρριψη συνολικού βάρους 5.100 κιλών.
 90 έλεγχοι μεταποιημένων και νωπών προϊόντων για εξαγωγές προς τρίτες χώρες συνολικού βάρους 840.544 κιλών και χορηγήθηκαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
 3 έλεγχοι κατά την εισαγωγή-διακίνηση και εμπορία οίνων συνολικού όγκου 9810 λίτρων.
 2 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης με βάση τον ΚΑΝ 852/2004.
 1 επιτόπιος έλεγχος σε επιχειρήσεις μεταποίησης – τυποποίησης φυτικών προϊόντων για έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας.
 4 έλεγχοι σε εταιρείες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπου δεσμεύθηκαν 1681 τεμάχια.
 Πραγματοποιήθηκαν 75 έλεγχοι ζωοτροφών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες συνολικού βάρους 1685 τόνων και έγιναν 11 δεσμεύσεις συνολικού βάρους 265 τόνων.
 Πραγματοποιήθηκαν 4 έλεγχοι σε επιχειρήσεις ζωοτροφών της περιοχής αρμοδιότητάς μας και 3 δειγματοληψίες.
 8 έλεγχοι (1628 δείγματα) για τον εντοπισμό εντόμων καραντίνας.

Τέλος, βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν συνολικά 10.135? τέλη ποιοτικών, φυτοϋγειονομικών, κτηνιατρικών ελέγχων και ζωοτροφών.


Από το Γραφείο Τύπου

Πίσω