Τρίτη 25 Φεβ 2020 01:46:15 μμ    
 
 
 
 
 


Σημαντικά Γεγονότα

Το Έργο
Δημαρχιακή Θητεία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Ποιοτικές Υπηρεσίες
Νέες Τεχνολογίες
Εθελοντισμός
Φυλακές
Εκπαίδευση
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Αθλητισμός
   
ΤΟ ΕΡΓΟ

 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


Η σημασία διείσδυσης της πληροφορικής αναφορικά με το σύγχρονο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ, ιδίως εκείνοι στο μέγεθος του Κορυδαλλού, μπορεί να θεωρηθεί χωρίς καμία τάση μεγαλοποίησης ως ζωτική.

Οι τάσεις της τεχνολογίας κατευθύνονται προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω Internet αλλά και προς λύσεις με οπτικές ίνες ή ασύρματες συνδέσεις μετατρέποντας ουσιαστικά την πληροφορική σε τηλεπληροφορική.

Σαν Δημοτική Αρχή όχι μόνο εκσυγχρονίσαμε τον Δήμο, αλλά επιπλέον εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, έργων που υλοποιούνται ακόμα και σήμερα.

Εσωτερική δομή

 • Διασύνδεση σε ενιαίο δίκτυο όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

 • Ανάπτυξη τηλεπληροφορικής και δικτύου.

 • Εφαρμογή  της οπτικής τεχνολογίας (οπτικές ίνες).

 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (E.R.P)

 • Μετατροπή του Δήμου σε παροχέα ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών (WiFi)

 • Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών από τους υπαλλήλους,

 • Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του υπάρχοντος λογισμικού του Δήμου.

 • Στελέχωση του τμήματος πληροφορικής με ανθρώπινους πόρους και μετεγκατάσταση του τμήματος σε λειτουργικό χώρο.

 • Δράσεις Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης σε ΤΠΕ.

 • Διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου.

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κορυδαλλού (Web - Portal), χρηματοδοτούμενη κατά 75°/ο από το ΕΣΠΑ και 25% από Κρατική Συμμετοχή.

Το έργο, αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού.

Αντικείμενα του έργου είναι:

 1. παροχή πληροφοριών για την πόλη (οδηγός πόλης όπως αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος)

 2. παροχή online υπηρεσιών όπως ενδεικτικά παροχή πιστοποιητικών δημοτολογίου-ληξιαρχείου, έκδοση αδειών διαχείρισης κοινόχρηστών χώρων, online πληρωμές τελών και δημοτικών φόρων κλπ

           
Διασφάλιση της Ασφάλειας

 • Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών με δωρεάν παροχή στους δημότες.

 • Διαχείριση Σχέσεων με τον Πολίτη

 • Πιλοτική χρήση έξυπνων καρτών για την εξυπηρέτηση του πολίτη

 • Ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών προς όφελος του πολίτη (GIS)

 • Τηλεματικό Σύστημα διαχείρισης μετακινήσεων, του οποίου η εφαρμογή επιτελείται στην πλειοψηφία του στόλου των οχημάτων του Δήμου

Προώθηση πολιτικών ελεύθερης πρόσβασης του Δημότη Κορυδαλλού στο διαδίκτυο - δημιουργία Δημοτικών Διαδικτυακών Κέντρων (infohouses).

Δημιουργία δύο κέντρων πρόσβασης του Δημότη στις νέες τεχνολογίες.