Τρίτη 25 Φεβ 2020 01:08:33 μμ    
 
 
 
 
 


Σημαντικά Γεγονότα

Το Έργο
Δημαρχιακή Θητεία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Ποιοτικές Υπηρεσίες
Νέες Τεχνολογίες
Εθελοντισμός
Φυλακές
Εκπαίδευση
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Αθλητισμός
   
ΤΟ ΕΡΓΟ

 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το έργο μας ως Δημοτική Αρχή στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους Δημότες

ISO 9001

Ο Δήμος Κορυδαλλού απέκτησε το Νοέμβριο του 2004 σήμα ποιότητας ISO 9001.

O Δήμος Κορυδαλλού έγινε ο πρώτος μεγάλος Δήμος της χώρας που πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ, διαθέτει πια ένα «ζωντανό εργαλείο διοίκησης, ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους Δημότες του, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται και αναπτύσσεται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει:

  • ενιαίος και αξιόπιστος τρόπος καταγραφής και παρακολούθησης των αιτημάτων των δημοτών.

  • ικανοποίηση των αιτημάτων στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

  • λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.

  • αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να βελτιώνεται διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης του Δημότη.

  • ύπαρξη έγκυρων στατιστικών στοιχείων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της εξυπηρέτησης.

  • βελτίωση της πυρασφάλειας και γενικότερα της ασφάλειας χώρων και αρχείων, αλλά και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.

  • ανάπτυξη κλίματος συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων.

  • Δυνατότητα λήψης από το Δήμο Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας!!! και απ' ευθείας χρηματοδότηση των προγραμμάτων του από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη διαμεσολάβησητοπικών φορέων (περιφέρεια, Νομαρχία, κ.τ.λ.)

1560: Γραμμή εξυπηρέτησης Δήμου Κορυδαλλού

H νέα υπηρεσία, στελεχωμένη με το απαραίτητο προσωπικό, συνδέεται ηλεκτρονικά με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.

O Δημότης, καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 1560, υποβάλλει το αίτημά του, ενημερώνεται για την προώθηση του και την τελική ικανοποίηση του, πληροφορείται άμεσα και έγκυρα για όλα όσα αφορούν το Δήμο του, ενώ μπορεί να λαμβάνει και γενικότερες πληροφορίες που αφορούν  την εργασία, την εκπαίδευση, την Δημόσια Διοίκηση, την ψυχαγωγία του, τη ζωή του.

Γραφείο υποδοχής του Δημότη

Ξεκίνησε η λειτουργία του Γραφείου Υποδοχής Πολιτών του Δήμου Κορυδαλλού, που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται αναζητώντας την κατάλληλη υπηρεσία ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ μπορούν να υποβάλλουν και το αίτημά τους, αφού η υπηρεσία συνδέεται ηλεκτρονικά με τη «Γραμμή Εξυπηρέτησης 1560».

ΚΕΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) εξυπηρετεί άμεσα, πρωί και απόγευμα, χιλιάδε, Δημότες. Πιστοποιητικά του Δήμου παρέχονται από το ΚΕΠ και το δεύτερο τμήμα του ΕΔΑΠΕ, ενώ έχει μηχανογραφηθεί το Ληξιαρχείο και το Μητρώο.

Ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων με επιστημονικό προσωπικό.

Υλοποιούνται προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού.